artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dot. Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Placówki Zamiejscowej w Koniecpolu
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe_Wykonanie usługi rzeczoznawcy określającego wartość pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art.130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe_Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie poprzez zainstalowanie wewnętrznej windy osobowej

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe nt. Przeprowadzenie robót naprawczych i zabezpieczających elewację ściany południowej, stropy i filary dwóch tarasów oraz naroże północno zachodnie budynku Pałacu Raczyńskich położonego w Złotym Potoku, gmina Janów

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe_Wykonanie podziału działek obrębach Kocin Nowy i Kocin Stary