artykuł nr 6

Wykonanie podziału nieruchomości położonych na terenie gmin Mykanów, Janów i Mstów - 7 części

artykuł nr 7

Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu mechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu ul. Szkolna 44

artykuł nr 8

Wykonanie zabudowy meblowej oraz dostawa mebli szkolnych i warsztatowych do pracowni kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Bogumiłku

artykuł nr 9

Wykonanie uwierzytelnionych map z projektem podziału nieruchomości położonych na terenie powiatu częstochowskiego - 5 części

artykuł nr 10

Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu przy ul. Rzecznej 29

obrazek