artykuł nr 1

Informacja o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

artykuł nr 2

Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości

artykuł nr 3

Uchwała Nr 0063/1/342/08 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 3 grudnia 2008 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadańpublicznych Starostwa Powiatowego w Częstochowie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

artykuł nr 4

Nabór na stanowisko podinspektora ds. ochrony przyrody i leśnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę ZOZ Blachownia