artykuł nr 1

Zmiany dotyczące numeru NIP i REGON

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1040s w m. Małusy Wielkie gm. Mstów

artykuł nr 3

Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego o II przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Krasice, gmina Mstów

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo ? kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Mokrzesz gm. Mstów w części dotyczącej budynków, lokali oraz użytków gruntowych.

artykuł nr 5

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Częstochowy reprezentującego Gminę Miasto Częstochowa, dotyczące odcinka drogi gminnej - ul. Rzecznej w Częstochowie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1438/8, obręb Dźbów