artykuł nr 1

Starosta Częstochowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Kolonia Poczesna, gmina Poczesna:oznaczonej jako działka nr 137/5 k.m. 2 o pow. 0,0848 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr CZ1C/00064397/7, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

artykuł nr 2

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej? Budowa drogi gminnej ul. Bankowej w m. Rędziny?

artykuł nr 3

Konkurs ofert na demontaż pojazdów

artykuł nr 4

Zawiadomienie o terminie zbierania życzeń Chorzenice i Witkowice gmina Kłomnice

artykuł nr 5

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż systemu radiografii cyfrowej