artykuł nr 41

Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

artykuł nr 42

Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

artykuł nr 43

Wykaz nieruchomości gruntowej do wynajmu w drodze bezprzetargowej

Zarząd Powiatu w Częstochowie, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, działając na podstawie przepisu art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25b, art. 35 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że w dniu 16 września 2016 r. został wywieszony na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (I piętro), wykaz nieruchomości gruntowej do wynajmu w drodze bezprzetargowej – działka nr 1092/7 o powierzchni 0,0567 ha, obręb: 0013 Radoszewnica, gmina Koniecpol.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, (II piętro, pokój nr 230) lub tel. 34 322-91-20) w dniach pracy urzędu.

artykuł nr 44

Decyzja stwierdzająca, że działki nr 726 k. m. 1 oraz 747 k. m. 1 położone we wsi Zberezka, obręb ewidencyjny Zberezka, jednostka ewidencyjna Kłomnice stanowiły mienie gromadzkie.

artykuł nr 45

Decyzja stwierdzająca, że działka nr 178 położona we wsi Śliwaków, obręb ewidencyjny Śliwaków, jednostka ewidencyjna Kłomnice stanowiła mienie gromadzkie.