artykuł nr 1

Informacja o stanie mienia Powiatu Częstochowskiego za 2022 rok

artykuł nr 2

Informacja o stanie mienia Powiatu Częstochowskiego za 2021 rok

artykuł nr 3

Informacja o stanie mienia Powiatu Częstochowskiego za 2020 rok

artykuł nr 4

Informacja o stanie mienia Powiatu Częstochowskiego za 2019 rok

artykuł nr 5

Informacja o stanie mienia Powiatu Częstochowskiego za 2018 rok