artykuł nr 1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie kultury fizycznej

artykuł nr 2

Ogłoszenie konsultacji w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej

artykuł nr 4

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM na lata 2013 - 2017

artykuł nr 5

Ogłoszenie konsultacji - zamiar przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Koniecpolu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 26