artykuł nr 1

Informacja o wykonaniu budżetu za 2008 rok

artykuł nr 2

Projekt budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2009 rok