artykuł nr 1

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 8 części

artykuł nr 2

Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego

Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego

artykuł nr 3

Przebudowa nawierzchni placu i dróg manewrowych na terenie Domu Dziecka w Chorzenicach

artykuł nr 4

Wykonanie podziału działek położonych na terenie Powiatu Częstochowskiego_11 części

artykuł nr 5

Przebudowa nawierzchni placu i dróg manewrowych...

Przebudowa nawierzchni placu i dróg manewrowych na terenie Domu Dziecka w Chorzenicach