artykuł nr 11

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów położonych na terenie Powiatu Częstochowskiego - 2 części

artykuł nr 12

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Łojki w gminie Blachownia

artykuł nr 13

Dostawa mebli biurowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Częstochowie

artykuł nr 14

Wykonanie podziału nieruchomości położonych na terenie powiatu częstochowskiego - 4 części

artykuł nr 15

Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Starostwa Powiatowego w Częstochowie