artykuł nr 1

Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu mechanik monter maszyn i urządzeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu ul. Szkolna 44 - 2 części

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Aktualny druk Formularza ofertowego do Części 2 zamówienia33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT oraz ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja projektowa - Rysunek Z1667 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja projektowa - Rysunek 3EMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja projektowa - Rysunek 1E981 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja projektowa - Rysunek A5MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja projektowa - Rysunek A4284 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja projektowa - Rysunek A3863 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz rzeczowo - cenowy dot. Części 233 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz rzeczowo - cenowy dot. Części 122 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz i specyfikacja urządzeń dot. Części 252 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz i specyfikacja urządzeń dot. Części 1 73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu363 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer