artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe „Zakup paliwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Częstochowie”

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe nt. "Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Częstochowskiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym”

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe_"Sporządzenie operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową nieruchomości położonych w obrębie Kolonia Brzeziny Wielkie, gmina Poczesna"

obrazek
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe nt. „Wykonanie prac naprawczych i zabezpieczających na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Złotym Potoku, gmina Janów”

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe nt. „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową, położonych w gminie Koniecpol, obręb Okołowice"

obrazek