artykuł nr 1

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Częstochowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

artykuł nr 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za 2014 rok

artykuł nr 3

Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Częstochowie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

artykuł nr 4

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego za I półrocze 2014 roku.

obrazek
artykuł nr 5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za I półrocze 2014 roku

obrazek