artykuł nr 1

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego”

artykuł nr 2

„Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego - 2 części”

artykuł nr 3

Remont głównej klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ulicy Sobieskiego 9

artykuł nr 4

Wykonanie podziału nieruchomości oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa - 3 części

artykuł nr 5

Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu mechanik monter maszyn i urządzeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu ul. Szkolna 44 - 2 części

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Aktualny druk Formularza ofertowego do Części 2 zamówienia 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT oraz ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja projektowa - Rysunek Z1 667 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja projektowa - Rysunek 3E MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja projektowa - Rysunek 1E 981 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja projektowa - Rysunek A5 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja projektowa - Rysunek A4 284 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja projektowa - Rysunek A3 863 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania 133 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz rzeczowo - cenowy dot. Części 2 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz rzeczowo - cenowy dot. Części 1 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz i specyfikacja urządzeń dot. Części 2 52 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz i specyfikacja urządzeń dot. Części 1 73 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 110 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 363 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer